Marschen för tillgänglighet

Mitt tal:

Hej!

Mitt namn är Johan Wahlberg och som ni säkert redan hört så kommer jag inte från skåne utan jag är född och uppväxt i Göteborg. Jag flyttade till Skåne och Kristianstad i augusti 2006 för att studera på Högskolan. Jag kom in på Högskolan i Karlstad också och fick alltså välja vilken stad jag ville studera i. Valet var ganska enkelt, Kristianstad var det bästa alternativet när det gäller tillgängligheten så Kristianstad fick det bli och här har jag stannat kvar.

Kristianstads Kommun har sedan hösten 2004 bedrivit utvecklingsarbete för genomförande av handikappropositionen ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken”. Målet för handikappolitiken är ett samhälle som gör det möjligt för oss med en funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Fokus är att undanröja hinder och barriärer för förverkligandet av rättigheterna.

Handikappropositionen prioriterar tre huvudområden:

* Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer

* Att skapa ett tillgängligt samhälle

* Att förbättra bemötandet

Enligt kommunstyrelsens beslut i april 2004 har arbetet i Kristianstads kommun genomförts i arbetsgrupper bestående av företrädare för handikapprörelsen tillsammans med medarbetare från berörda kommunala förvaltningar. Den nationella handikappolitikens mål om ett samhälle med full delaktighet för oss med funktionsnedsättningar. Det är inte bara politiker som suttit och bestämt hur det ska vara utan även vi med en funktionsnedsättning har fått vara med i genomförandearbetet för att stärka delaktigheten och inflytandet för oss med en funktionsnedsättning i samhällslivet.

Det handlar ytterst om demokrati där alla måste ges plats och dess resurser tas tillvara. Motsatsen är ett utanförskap som leder till ohälsa och kostnader för samhället på flera plan.

Det för mig osökt in på ett ämne som jag brinner för väldigt mycket, nämligen föreningslivet. Föreningslivet ger fantastiska möjligheter till att komma in i samhällslivet. I föreningen träffas barn, ungdomar och vuxna i demokratiska former. Gemensamt ansvarstagande utgör grunden för en välfungerande förening. Det finns föreningar inom i stort sett alla intresseområden, som till exempel idrott, kultur, scouting, natur och kulturhistoriska föreningar. Föreningarna ska därför också stödjas för att göra det enkelt för oss med funktionsnedsättningar att vara med i en förening.

Tillgänglighet vare sig det gäller komma in i byggnader, ta del av samhällsinformation i tal och skrift eller att få deltaga i fritidsaktiviteter får aldrig bli en fråga om engagemang hos enskilda som tycker det är angeläget. Tillgänglighet måste vara en fast värdegrund i hela den kommunala verksamheten, med en fast organisatorisk struktur, som gör att frågorna lever och överlever enskildas engagemang.

För arbetet tar aldrig slut, det ska fortleva som en lika naturlig del som annan kunskap om hur samhället ska utformas, om hur information ska utformas, om hur de som är offentligt anställda ska bemöta kommuninvånare mm. Denna kunskap medför att politiker och medarbetare kan forma ett samhälle som är till för alla människor. Några ska inte känna sig utanför för att man inte kan ta sig in till publika lokaler, inte kan läsa det vi skriver, känner sig kränkta pga ett bemötande som inte är värdigt alla människor.

Kristianstad kommun har länge legat i topp vad gäller tillgängligheten i Sveriges kommuner vilket är mycket bra men marschen här idag visar att vi ännu inte nåt vårt mål ”Ett samhälle för alla”

Tack för mig!!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0